Nezaradené

31. marca 2020
Podstatné náležitosti pri prevode vlastníctva bytu.

Podstatné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu

Predaj či kúpa bytu je v živote človeka vždy významnou udalosťou. Vo väčšine prípadov preto, lebo kúpa, resp. predaj bytu je spojený so zabezpečením bytovej otázky alebo […]
15. marca 2020

Autorizácia zmluvy advokátom

S účinnosťou novely zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších […]
29. februára 2020

Čo prináša novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinná od 1. februára 2020?

Zákonom č. 476/2019 Z. z. z 5. decembra 2019 ktorým, sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a […]